I dette temaet skal dere utforme morgendagens digitale magasin.

1) Konsept Begynn med å utvikle et magasinkonsept.
2.1) Informasjonsarkitektur
2.2) Stilmanual
3) Web magasin Når «IA Dokument» og «Style guiden» er ferdig stilt, 
skal dere designe den første utgaven av det digitale magasinet deres.

Mitt ansvar var mobilversjon, i gruppeoppgaven.
Back to Top